Data pl v0.1 - by KESS Dzisiaj jest niedziela, 21 września 2014 r. Imieniny Darii, Mateusza, Wawrzyńca Odwiedziło nas 661  gości 
Tytuł

 

 

AKTUALNOŚCI

SPOTKANIE Z TEMIDĄ

W piątek, 12 września 2014 roku, młodzież z klas: II TH oraz IV TH odbyła wycieczkę do Sądu Rejonowego w Skierniewicach. Celem tego wyjazdu było uwrażliwienie młodych ludzi na problem przestępczości we współczesnym świecie. Wycieczkę zorganizowali: pani Edyta Niedzielska oraz pan Adam Wroński. Podobnie jak w telewizyjnym serialu „Sędzia Anna Maria Wesołowska”, młodzież miała możliwość uczestnictwa w rozprawie sądowej. Był to drugi wyjazd tej grupy do sądu- podobny zorganizowany został w ubiegłym roku szkolnym. Tym razem sprawa dotyczyła posiadania i rozprowadzania narkotyków.
Pierwszym punktem wycieczki było uczestnictwo młodzieży w rozprawie w charakterze widzów. Uczniowie z zainteresowaniem obserwowali przebieg procesu. Z uwagi na niestawiennictwo kilku świadków, niespodziewanie pojawił się dodatkowy punkt programu - możliwość zadania sędziemu po zakończeniu rozprawy pytań. Młodzież bardzo chętnie skorzystała z tej możliwości, a po wyjściu z sali żywo dyskutowali na temat obserwowanego posiedzenia.
Oczywiście w drodze powrotnej nie mogło zabraknąć wizyty w Mc Donald’s. Z uwagi na to, że proces nie został zakończony na pierwszym posiedzeniu sądu, młodzież już planuje swoje uczestnictwo w kolejnej rozprawie w podobnym charakterze.

WITAJ SZKOŁO !!!!


W poniedziałek 1 września zainaugurowaliśmy rok szkolny 2014/2015. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 10.00. Dla nas wszystkich był to dzień wyjątkowy, gdyż cała szkolna społeczność powitała nowego dyrektora naszej placówki, pana Waldemara Janusa. Nie obyło się też bez wzruszeń - podziękowania za wieloletnią pracę złożono dyrektorowi ustępującemu ze stanowiska, panu Janowi Sałajczykowi.
Po części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna, przygotowana przez uczniów klas: 2TH, 2TFiR, 4TKucharz, 4TKelner. Póżniej uczniowie klas pierwszych poznali swoich wychowawców, przedstawieni również zostali nauczyciele, którzy powrócili do pracy po urlopach.

       

Dnia 29.08.2014 r., tuż po godzinie 14-ej, rozpoczęło się spotkanie podsumowujące działania podejmowane na przestrzeni ostatnich siedmiu miesięcy i związane z realizacją przez ZSP nr 3 w Łowiczu Projektu pt. „Staże zawodowe – szansa na dobrą pracę".
Szczególnie radosną i sympatyczną częścią tej uroczystości były wystąpienia młodzieży. Uczestnicy i uczestniczki staży w Niemczech dokonali prezentacji wizualnych poszczególnych grup, które opatrzyli swoimi dodatkowymi komentarzami. Podzielili się również z zebranymi wrażeniami z pobytu za granicą i wyrazili swoje zadowolenie z udziału w Projekcie.
Podczas spotkania, uczniom i uczennicom wręczone zostały certyfikaty Europass – Mobilność oraz inne dokumenty związane z ich udziałem w Projekcie.
Koordynator Projektu – Pani Anna Słupska podziękowała za współpracę młodzieży oraz wszystkim członkom Zespołu ds. Zarządzania Projektem, tj.: zastępcy koordynatora Projektu – Pani wicedyrektor dr Renacie Plichcie – Łazarskiej, opiekunom grup podczas pobytu za granicą – Pani mgr Paulinie Kosińskiej i Panu mgr Adamowi Wrońskiemu, a także księgowej Projektu –Pani mgr Małgorzacie Łapie, jak również – w imieniu całego Zespołu – Panu dyrektorowi mgr inż. Janowi Sałajczykowi, który był inicjatorem przystąpienia i realizacji europejskiego edukacyjnego Programu Leonardo da Vinci przez ZSP nr 3 w Łowiczu.
Na podkreślenie zasługuje, jak powiedziała Pani koordynator i z czym zgadza się kadra Projektu, „że młodzież wykazała się odpowiedzialnością i zaangażowaniem na wszystkich etapach tego przedsięwzięcia, a podczas stażu w Niemczech godnie reprezentowała szkołę i nasz kraj.”
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia ciekawych prezentacji z pobytu młodzieży z grupy I i grupy II w Niemczech oraz zdjęć ze spotkania podsumowującego realizacją Projektu i uroczystości wręczenia dokumentów Europass – Mobilność. więcej >>>

ZAPROSZENIE


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. W.S. Reymonta w Łowiczu zaprasza
dnia 29. sierpnia 2014 r. o godzinie 14.00 na spotkanie podsumowujące Projekt pt. „Staże zawodowe – szansa na dobrą pracę", realizowany z myślą o przygotowaniu uczniów i uczennic klas trzecich technikum, kształcących w kierunkach: technik hotelarstwa, kelner, kucharz, technik organizacji usług gastronomicznych, do płynnego reagowania na potrzeby międzynarodowego rynku pracy.
W trakcie spotkania, m.in., uczestnikom i uczestniczkom staży zostaną wręczone certyfikaty Europass – Mobilność, stanowiące formalne potwierdzenie nabytych przez młodzież umiejętności i kwalifikacji zawodowych, uznawane przez europejskich pracodawców.


Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniu.
Miejsce spotkania: budynek Zespołu Szkół, sala 15.
 

 

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2014/2015.

Do otwarcia pliku wymagana jest dowolna przeglądarka dokumentów pdf np. Foxit Reader lub Adobe Reader.

 

Copyright © 2007-2014 ZSP nr 3 w Łowiczu